INJEKTIONER

Botox

Varje gång vi ler, ilsknar till eller kisar spänns den underliggande ansiktsmuskulaturen vilket framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Som ett resultat av stigande ålder eller genetiska anlag tenderar dessa uttrycksrynkor och linjer att bli kvar och synas även efter att ansiktsuttrycket övergått.
Anspänningsrelaterade ansiktsrynkor kan få oss att se äldre ut än vi känner oss och i vissa fall kan det orsaka ett intryck av oro, trötthet eller nedslagenhet utan att vi på något sätt upplever denna sinnestämning.
Botox kan på ett effektivt sätt motverka detta. Nu kan du bli av med dessa rynkor orsakade av muskelsammandragningar.

Hur verkar Botox/Botulinumtoxin A?

Botox blockerar impulsen från nerven till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor. Detta läkemedel förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandras genom att begränsa nervsignalerna till valda delar av ansiktsmuskulaturen så att de inte anspänns.
Några dagar efter behandlingen blir din hud snabbt betydligt slätare och rynkorna minimeras. De muskler som inte behandlats fortsätter att fungera som vanligt.

Pris

1 område 2500kr (ex kråksparkar eller bekymmersrynka)
tillägg av område +1000kr vid samma behandlingstillfälle

Vem kan behandlas med Botox?
Man eller kvinna med ansiktsrynkor orsakade av anspänning i den underliggande ansiktsmuskulaturen.
Botox är särkilt effektivt för behandling av de vertikala rynkor mellan ögonbrynen som uppkommer när man rynkar pannan (bekymmersrynkor/glabellarynkor), rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar) samt de horisontella rynkor som uppkommer när man veckar pannan.
Botox fungerar inte för behandling av rynkor eller linjer som orsakas av att huden i ansiktet förlorat volym, elasticitet, blivit slapp eller till följd av exponering för sol. Dessa tillstånd behandlas istället med andra metoder (fillers, fraxium, omorphia, Deep Skin eller celllox).

Hur går behandlingen till?

Behandlingen är säker, enkel och relativt snabb. Genom en mycket tunn nål sprutas en ytterst liten mängd av läkemedlet in på flera mycket väldefinierade ställen. Eftersom nålen är så tunn och man använder en mycket liten volym så är obehaget minimalt.
För de flesta känns det endast som ett litet myggbett. Ingen bedövning behövs. Du kan återgå till normala aktiviteter omedelbart. Du kan köra bil. Motionsutövande samt bastubad bör undvikas första dygnet. En del kan märka en lätt rodnad det första dygnet samt en viss sjukdomskänla i kroppen och ibland huvudvärk men för de allra flesta är behandlingen inte märkbar.
Effekten inträder redan den första veckan efter behandlingen. Effekten av behandlingen varar mellan tre och sex månader. Hållbarheten efter behandlingen är individuell och varierar mellan olika individer. Vi rekommenderar att Du till en början kommer var 4:e månad för förnyad behandling.

Botox bör inte användas på personer som är överkänsliga mot botulinummtoxin, äggallergiker, personer som lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna.
Botox skall inte användas under graviditet och bör heller inte användas under amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället skall behandlingen avvaktas tills denna läkt ut.

Biverkningar

I ytterst sällsynta fall kan Botox orsaka en övergående svaghet i närliggande muskler, där ögonlocket kan påverkas och en övergående asymmetri kan skönjas. Eftersom verkan av Botox är övergående så är alla biverkningar helt övergående.
Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter behandling